Kirken San Clemente i nærheden af Kolosseum, er det mest interessante og bedst forståelige eksempel på Roms opdeling i historiske lag. Trods sin store arkæologiske og historiske interesse, er kirken ikke så kendt, fordi Kolosseum nære beliigenhed, tager al opmærksomheden.

San Clemente RomSan Clemente kirken er i sig selv et fantastisk flot eksempel på en middelalderkirke, bygget i starten af 1100-tallet.
Kirken blev bygget ovenpå en eksisterende kristen kirke som for sin del, blev bygget på 1ste salen af en romersk etageejendom (insula), bygget efter den store brand under kejser Nero i 64 e.kr. Denne ejendoms fundamenter ligger ovenpå resterne af endnu en etageejendom fra før branden under kejser Nero
I alt 4 niveauer svarende til en dybde på 20 meter under jordoverflade. Det er dog kun tilladt at besøge de 3 af niveauerne, altså 16 meters dybde.

Vi går igennem 2000 års historie, hvor vi i nederste niveau ser spændende væg- og gulvekorationer samt rester af en romersk gade, I en af strukturene findes et tempel til ære for den iranske solgud Mithras, en religion, de romerske soldater medbragte efter deres tid i Lille Asien.
Mithras dyrkelsen fik med tiden så mange tilhængere, at den blev Kristendommens største konkurrent.
I den tidlige kristne kirke ser vi, udover dens helt originale struktur, fantastiske bevarede maleriere fra perioden mellem år 600 og år 1000, bl.a. ” verdens ældste tegneserie”, Den hellige Clemens´ grav , og vinduet hvorfra den irske fader Mullolly,som en anden 1800- tals Indiana Jones, hejste sig ned og fandt de spændende underliggende niveauer.

Vi slutter med besøget i den øverste kirke bygget efter, Normannernes angreb på området. I kirkens apsis, ser vi den fantastiske mosaik fra 1200-tallet, inspireret af den
Mosaik, der oprindelig var opsat i den underliggende kirke. I et af kirkens sidekapeller, ses de smukke 1400-tals mesterværker, der var blandt de allerførste malerier i renæssancen.

Information om turen

  • Turen tager ca. 1,5 time og kan kombineres med besøg i Kolosseum,  Laterankirken eller anden seværdighed i nærheden.
  • Der skal beregnes billetudgift for besøget i kirkens nedre niveauer.
  • Kirken har et påklædningsreglement: Se vigtig information om guidede ture.
  • Temperaturen i de underjordiske lag er konstant ca.15-16 grader og med høj luftfugtighed. Det anbefales derfor at medbringe en trøje eller en let jakke.
  • Den høje luftfugtighed i de nedre niveauer kan være generende for personer med astma.
  • Hvis I er flere end 10 personer, er det nødvendigt at benytte headsets, så man undgår høj tale i kirken. Vi assisterer gerne med bestilling af headsets.

Se iøvrigt vigtig information om guidede ture.