Verdens mindste stat på 44 ha. er beliggende i centrum af Rom, afgrænset af mure.

Vatikanet-SphereVatikanstaten styres af paven, der samtidig er religiøst overhoved for verdens katolikker. Selv om staten er ganske ny, har pavestyret præget området helt fra IV årh. e.kr. og op igennem historien har de mest fremstående arkitekter og kunstner, arbejdet i staten.
Turen omfatter en introduktion til pavestatens historie og daglige drift, en rundvisningen til de vigtigste kunstværker i det overdådige Vatikanmuseum, det Sixtinske Kapel og afslutter med et besøg i pavens egen kirke, Peterskirken.

Man kan tilføje et besøg i Engelsborg og gøre turen til en heldagstur, vælge at se Peterskirken kombineret med et besøg i Engelsborg eller vælge en særlig grundig tur i Peterskirken, hvor vi også går i krypten og ser pavernes gravmonumenter.

Vatikanmuseet

Vatikanet-CaracolDer er tale om et af verdens største museer med 7 km. gange og tusindevis af betydelige kunstgenstande. Samlingen starter i de første år af 1500-tallet som pavens private samling. Samlingen vokser hurtigt men først omkring 300 år senere, bliver en række af de private sale omdannet til museum og åbnet for offentligheden.

Vi går i retning mod det Sixtinske Kapel, som betragtes som museets højdepunkt, Undervejs er placeret nogle af museets mest betydningsfulde kunstgenstande, som vi derfor får mulighed for at se.
Rundvisningen starter i Pignekoglegården, der domineres af den store pignekogle i bronze fra Romertiden og andre antikke og moderne kunstgenstande
Herfra fortsættes om til den ottekantede gård, som var pavens private gård og hvor han stillede de første kunstgenstande i samlingen I gården får vi mulighed for at se de forskellige statuer med særlig vægt på den smukke Laokoon-gruppe.
Nu går turen ind igennem salene, der blev anlagt som museumssale i slutningen af 1700-talet. Salene er dekorerede med malerier, marmor- og bronzestatuer fra det antikke Grækenland og Rom, ægyptiske statuer, granitbadekar, sarkofager, mosaikker på gulve og vægge og vægtæpper tegnet af Raphaels elever.
Salene er opdelt efter emne og hver sal har et eller flere hovedværker som vi giver ekstra opmærksomhed.

Herfra går turen ned mod det Sixtinske Kapel. Da det ikke er tilladt at guide i kapellet, er kapellets historie og malerier blevet grundigt forklaret med hjælp fra billedmateriale, inden vi går ind.

Vatikanet-Sixtinske KapelKapellet bliver anlagt i slutningen af 1400-tallet af pave Sixtus d. IV som pavens eget kapel. Vi fåri god tid til at beundre rummet og de blændende malerier på vægge og loft.
På sidevæggene ses malerier fra slutningen af 1400-tallet med scener fra Moses’ og Jesus’ liv, malet af en gruppe af datidens vigtigste malere fra Toscana og Umbrien. Loftet domineres af multigeniet Michelangelos fantastiske Skabelsesberetning, der gav genlyd i hele kunstverden for sin helt nye måde at udtrykke de religiøse scener på.
På endevæggen ser vi samme kunstners senere Dommedagsbillede, der betragtes som hans absolutte højdepunkt indenfor malerkunsten.

Når vi er færdige med at studere billederne i det Sixtinske Kapel, går vi fra kapellet ned i Peterskirken.

Peterskirken

Peterskirken i RomVi skal besøge verdens største kristne kirke, bygget på området hvor kejser Neros mors sommerresidens lå og hvor apostlen Peter ifølge traditionen blev korsfæstet i år 64 eller 67 e.kr.

Kejser Konstantin etablerer på dette sted den første Peterskirke i IV årh. e.kr. I starten af 1500-tallet bliver denne kirke nedrevet og grundstenen lægges til den kirke vi ser i dag. Kirken tog 120 år at bygge og mange arkitekter satte deres præg, først og fremmest Michelangelo, der var chefarkitekt på kirken i en årrække og skabte det centrale kirkerum og den imponerende kuppel. Efter introduktionen udenfor kirken, går vi ind i dette storslåede kirkerum hvor vi tager en rundtur for at se de mest betydningsfulde kunstværker. Vi kommer forbi den hellige dør, Michelangelos berømte skulptur, La Pieta som han lavede som kun 24-årig, Pave Johannes Pauls grav, pavens højalter lige under den store kuppel, dåbskapellet og mange pavegrave. Blandt disse, stopper vi naturligvis ved Bertel Thorvaldsens betydeningsfulde værk.

Ved udgangen ser vi Schwizergarden, pavens private garde, der vogter statens indgange.
Turen slutter på Peterspladsen.

Engelsborg

Engelsborg-RomKejser Hadrian byggede sit imponerende gravmæle for sig selv og sin familie her og efter hans død i 138 e.kr. blev flere kejsere og deres familie begravet her.
I middelalderen byggede paven et fort ovenpå gravmælet, for at kunne beskytte Peterskirken bagved mod eventuelle angreb fra den anden side af floden Tiberen.
Mange paver har bygget til, både indvendig og udvendig og bygningen har udover beskyttelsesfæstning for paven, været brugt til fængsel og domhus. I dag er bygningen et statsejet museum.

Vi starter rundturen foran bygningen, hvor vi samtidig kan se Engelsbroen med englestatuerne
Her gives en introduktion til området og bygningen. Indenfor, starter vi i strukturens nedre dele, hvor vi ser rummet hvor kejser Hadrians sarkofag menes at have stået. Vi går op igennem bygningen,over gårdene med lagerrum og kanoner og ind i rummene dekoreret af Raphaels elever. Vi ser pave Paul d. III’s lejlighed med det hemmelige skatkammer. Fængselscellerne og det lille kapel, hvis udvendige side er tegnet af Michelangelo.
Turen slutter på den øverste terrasse med den mest fantastiske udsigt over Rom.

Information om turen

  • Det anbefales at forudbestille indgang til Vatikanmuseet, da køen kan blive meget lang. Vi hjælper gerne med vejledning til bestillingen.
  • Bemærk at kun ture, der omfatter Vatikanmuseet, giver mulighed for at se det Sixtinske Kapel.
  • Turen gennem Vatikanmuseet og Peterskirken, tager ca. 3 timer hvis turen starter ved museets indgang og der er forudbestilt indgang udenom køen. Hvis turen starter ved hotellet, tillægges 1 time og det samme gælder hvis der ikke er forudbestilt indgang. Hvis rundvisningen i museet ønskes udvidet med Raphaels værelser, tillægges ligeledes 1 time.
  • Påklædningsreglement: Se vigtig information om guidede ture.
  • Besøg i Peterskirken er betinget af, at paven ikke ønsker at disponere over kirken. Pludselige lukninger kan forekomme uden at vi har mulighed for, at få information om det på forhånd.
  • Vi informeres normalt i god tid om lukning af det Sixtinske Kapel men i sjældne tilfælde kan lukning af kapellet ske med meget kort varsel

Se iøvrigt vigtig information om guidede ture.